WEDDINGS, FEASTS, FUNCTIONS
Have your own experience

The Shed

A UNIQUELY STYLISH EVENTS VENUE SURROUNDED BY FIELDS & WOODLAND COMPLETELY PRIVATE ON A WONDERFULLY SITUATED FARM ITS ALL ABOUT THE STONE BARN AND ADJOINING WALLED GARDEN AMAZING VIEWS TOWARDS CAREW CASTLE & BEYOND

Coming Soon

Coming soon summer 2020. for more information please get in touch using the email address below.

  • enqueries@theshed.co.uk

Instagram

  • Thank You - Diolch
#stayhome 
#staysafe 
#protectthenhs
  • Please / Os gwelwch yn dda 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
  • Strumble lighthouse - Oleudy Pen-caer @danielmorris51 
Did you know/Oeddech chi’n gwybod...
....
Carregwasted Point, a few miles east of Strumble Lighthouse long the Coast Path, is where a force of 1,200 French soldiers landed in 1797, the last time the British mainland was invaded. 
Ar Drwyn Carreg Wastad, ychydig filltiroedd i’r dwyrain I Oleudy Pen-caer y bu’r ymosodiad diwethaf ar dir mawr Prydain, pan laniodd 1,200 o filwyr Ffrengig yno yn 1797.

#visitpembrokeshire
#sirbenfro 
#wales
#findyourepic 
#gwladgwlad
#getoutdoors
#lastinvasiontapestry 
#fishguard 
#abergwaun
  • The unmistakable jagged rocks of Marloes Sands. 
Thanks @surferjules 
Creigiau llyfn digamsyniol traeth Marloes. Diolch.
#visitpembrokeshire
#findyourepic
#wales
#lovegreatbritain 
#sirbenfro
#gwladgwlad
  • The stunning view from the top of Foel Eryr on the Preseli Hills by @jamievans96 | The Preseli Mountains, or Preseli Hills, whichever you prefer, rise out of the landscape to 536m in the northern half of Pembrokeshire and are in complete contrast to the relative lowlands of the south.

The landscape is wild moorland, heath and grassland and is home to a wide range of plants and invertebrates some of them quite rare.

The hills are the ideal location for some great walking away from the coastline.

Yr olygfa syfrdanol o ben Foel Eryr ar Fryniau Preseli gan @jamievans96 | Pa enw bynnag sydd well gennych chi, mae Bryniau neu Fynyddoedd y Preseli yng ngogledd Sir Benfro yn esgyn hyd at 536m, ac yn wrthgyferbyniad llwyr i wastadeddau’r de.

Mae’r rhosydd, y gweunydd, a’r glaswelltir yma’n gynefin i bob math o blanhigion a phryfed, gan gynnwys rhai sy’n eithaf prin.

Mae’r bryniau’n lle delfrydol ar gyfer cerdded oddi wrth yr arfordir.
#visitpembrokeshire 
#findyourepic
#wales
#mymicrogap 
#lovegreatbritain 
#getoutdoors 
#sirbenfro 
#gwladgwlad

#CardeethHolidays

Close Menu